Onderwijs
voortgezet onderwijs - alle leerjaren en -niveaus

Kunstkeuzes

Neem plaats op de stoel van de tentoonstellingsmakers en stel jouw eigen verzameling samen. Welke kunstkeuzes maak jij?

locatie
in de klas
duur
50 minuten
past bij de vakken
CKV, Kunst Algemeen en Kunstgeschiedenis
leerjaar
alle leerjaren en niveaus
prijs
€ 50,00 – plus kilometervergoeding van € 0,28 per km
Kunstkeuzes

Als tentoonstellingsmaker sta je vaak voor lastige dilemma's. Welke objecten en verhalen vertel je in je tentoonstelling als je kunt kiezen uit een grote collectie als die van Paleis Het Loo? Neem plaats op de stoel van de tentoonstellingsmakers en stel jouw eigen verzameling samen. Welke kunstkeuzes maak jij?

Leerlingen onderzoeken samen kunstvoorwerpen uit de collectie van Paleis Het Loo. In de vorm van een kaartspel werken zij samen en maken zij een keuze: met welke objecten kun je de meest waardevolle tentoonstelling voor bezoekers maken? De groep die de jury weet te overtuigen en de meeste punten bij elkaar speelt wint het spel.

Praktische informatie

Dit lesprogramma kost € 50,00 per klas van maximaal 30 leerlingen. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en begeleiding door een museumdocent.

Let op: exclusief kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer.

Dit lesprogramma is geschikt voor alle leerjaren en niveaus en past bij de vakken CKV, Kunst Algemeen en Kunstgeschiedenis.

Domein A - vaardigheden

De leerling kan:

  • De belangrijkste begrippen hanteren uit de kunstdisciplines beeldende kunst en architectuur die voorwaardelijk zijn voor adequate receptie en reflectie en noodzakelijk voor begrip van verbanden tussen kunst en cultuur.

  • Informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan te geven.

Domein B - invalshoeken voor reflectie

Subdomein B2:

Kunst en esthetica: De kandidaat kan aangeven welke ideeën over schoonheid in kunst en kunstwaardering een rol spelen.

Subdomein B6:

Kunst intercultureel: De kandidaat kan aangeven hoe Westerse en niet-Westerse kunst en cultuur elkaar wederzijds beïnvloeden.

21e-eeuwse vaardigheden

  • Kritisch denken

  • Creatief denken

  • Probleem oplossen

  • Communiceren

  • Samenwerken

Via e-mail ontvang je een uitgebreide docentenhandleiding met verschillende lessuggesties waarmee je het bezoek van de museumdocent kunt voorbereiden en afsluiten.

Contact

Heb je interesse in dit lesprogramma? reserveringen@paleishetloo.nl 055 - 577 24 00