Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau

1666-1726

Henriëtte Amalia is een dochter van Henriëtte Catharina, een dochter van Frederik Hendrik. Haar vader is Johan George II van Anhalt-Dessau. Henriëtte Amalia trouwt met haar neef Hendrik Casimir II, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Hun moeders zijn allebei dochters van Frederik Hendrik.

Hendrik Casimir heeft vaak conflicten met zijn neef, koning-stadhouder Willem III van Oranje. Henriëtte Amalia probeert te bemiddelen en reist zelfs naar Den Haag om te overleggen met Willem III. Uiteindelijk lukt het haar om de verhoudingen te verbeteren.

Als haar echtgenoot overlijdt, wordt Henriëtte Amalia regentes voor haar minderjarige zoon Johan Willem Friso. Als enkele jaren later koning-stadhouder Willem III overlijdt, wordt Johan Willem Friso tot erfgenaam benoemd. Maar ook vanuit Pruisen en Engeland wordt aanspraak gemaakt op de erfenis. Henriëtte Amalia is jaren bezig met het veilig stellen van de erfenis, nog steeds als regentes voor haar zoon.

Van haar schoonmoeder Albertine Agnes erft Henriëtte Amalia paleis Oranjewoud en paleis Oranienstein in Dietz (Duitsland). In de laatste jaren van haar leven woont ze op Oranienstein.