Koning Willem II

1792-1849 1840-1849

De latere koning Willem II is de oudste zoon van Willem I en Wilhelmina van Pruisen. Als hij drie jaar oud is, moeten de Oranjes het land verlaten na de inval van het Franse leger. Hij woont daarna met zijn familie in Duitsland. Na een studie in Oxford gaat Willem in het leger. Tijdens de Slag bij Waterloo in 1815 tegen de Franse keizer Napoleon is hij een van de bevelhebbers van het leger van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Vanaf dan staat hij bekend als ‘de held van Waterloo’.

Als zijn vader in 1840 afstand doet van de troon, volgt Willem II hem op. In 1848 breken in verschillende Europese landen revoluties uit. Ook de Nederlandse bevolking eist meer democratie. Om een revolutie te voorkomen – waardoor hij zijn troon zou kunnen verliezen –  besluit de koning akkoord te gaan met een herziene grondwet waarin niet de koning, maar de ministers verantwoordelijk zijn voor besluiten. Een jaar later overlijdt Willem II.