Stadhouder Maurits

1567-1625 1584-1625

Maurits is de zoon van Willem van Oranje en zijn tweede vrouw Anna van Saksen. Als hij nog maar achttien jaar is, volgt hij zijn vader op als stadhouder en legeraanvoerder. Maurits is zeer succesvol in de strijd tegen het Spaanse leger tijdens de Nederlandse Opstand.

Uiteindelijk zal Maurits nooit trouwen, maar hij heeft wel acht kinderen bij zes verschillende vrouwen. Als hij ernstig ziek wordt, eist hij van zijn halfbroer Frederik Hendrik dat deze nog voor Maurits’ overlijden trouwt om de dynastie veilig te stellen. Zijn zussen en halfzussen komen als vrouw niet in aanmerking om de dynastie voort te zetten. Maurits dreigt alsnog met zijn maîtresse te trouwen, zodat hun oudste zoon dan de wettelijke opvolger van zijn vader kan worden. Frederik Hendrik trouwt daarom snel met Amalia van Solms. Enkele weken later overlijdt Maurits; Frederik Hendrik volgt hem op als stadhouder.