Stadhouder Willem II

1626-1650 1647-1650

Frederik Hendrik en Amalia – de ouders van Willem II – hebben grote ambities: de Oranjes moeten een belangrijke vorstelijke familie worden, die zich kan meten met andere Europese vorstenhuizen. Goede huwelijken sluiten voor hun kinderen is daarbij heel belangrijk. Hun zoon Willem trouwt met Mary, de oudste dochter van de Engelse koning Charles I. Willem is veertien jaar, Mary pas negen.

Een jaar nadat Willem zijn vader als stadhouder heeft opgevolgd, wordt de Vrede van Münster gesloten. Daarmee komt een einde aan de strijd met Spanje. Willem komt met de provincies in conflict over het vredesverdrag en probeert zelfs Amsterdam te bezetten. Twee jaar later overlijdt Willem II plotseling aan pokken, 24 jaar oud. Acht dagen na zijn overlijden wordt zijn zoon geboren, de latere stadhouder Willem III. De staten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel besluiten om geen nieuwe stadhouder te benoemen. Dit is de eerste stadhouderloze periode (1650-1702).