Paleis Het Loo - Koning-stadhouder Willem lll

Stadhouder Willem III, koning van Engeland, Schotland en Ierland

1650-1702 1672-1702

Willem III wordt geboren acht dagen na het overlijden van zijn vader, stadhouder Willem II. De staten besluiten geen Oranje als stadhouder te benoemen. Willem is echter wel een belangrijk persoon, dus hij wordt vanaf zijn tiende – als zijn moeder overlijdt – opgevoed onder toezicht van enkele belangrijke personen uit het bestuur van de Staten van Holland. In het ‘Rampjaar’ 1672 raakt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in oorlog met onder andere Engeland en Frankrijk. Willem III wordt benoemd tot opperbevelhebber van het leger en in datzelfde jaar ook tot stadhouder.

In 1677 trouwt Willem III met zijn Engelse nichtje Mary. In 1688 is de positie van de Engelse koning James II, Mary’s vader, onhoudbaar, onder andere omdat hij katholiek is geworden. Met de steun van enkele belangrijke protestantse parlementsleden organiseert Willem een inval in Engeland en neemt hij de macht over. Dit wordt ook wel de ‘Glorious Revolution’ genoemd. Willem en Mary worden in 1689 gekroond tot koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland.

Willem III en Mary laten in 1686 Paleis Het Loo bouwen. Als ze koning en koningin zijn geworden, worden het paleis en de tuin flink uitgebreid.

Omdat Willem en Mary geen kinderen krijgen, heeft Willem III bepaald dat de dynastieke lijn wordt voortgezet via Albertine Agnes, een jongere zus van Willem II en daarmee een tante van Willem III. De kleinzoon van Albertine Agnes is Johan Willem Friso. Hij wordt de erfgenaam van zijn achterneef Willem III, maar hij overlijdt jong. Pas 45 jaar na het overlijden van Willem III wordt Willem IV, de zoon van Johan Willem Friso, stadhouder van de gehele Republiek. In Engeland, Schotland en Ierland wordt na het overlijden van Willem III Mary’s jongere zus Anne koningin. De Oranjes verliezen daarmee de Engelse troon.