Stadhouder Willem IV

1711-1751 1711 (1747)-1751

Willem wordt zeven weken na het overlijden van zijn vader Johan Willem Friso geboren. Hij volgt zijn vader op als stadhouder van Friesland en Groningen en later ook van Drenthe en Gelre (het huidige Gelderland). Zijn moeder Maria Louise is regentes totdat Willem twintig jaar is. De andere provincies hebben na het overlijden van Willem III besloten geen stadhouder meer te benoemen. Dit is de tweede stadhouderloze periode (1702-1747).

De Oranje-prins trouwt met Anna van Hannover, de dochter van de Engelse koning George II. Dit huwelijk is enorm gunstig voor de status van Willem IV. Ook al is het een politiek huwelijk, Willem en Anna houden veel van elkaar. Er zijn veel liefdesbrieven van het paar bewaard gebleven.

In 1747 vallen Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden binnen. Omdat een verenigd land sterker is, besluiten de staten om Willem IV te benoemen tot kapitein-generaal en stadhouder van alle staten. In datzelfde jaar wordt ook besloten dat het stadhouderschap van de Oranjes erfelijk wordt. Dat betekent dat de Oranjes voorgoed stadhouder zullen zijn.