Wilhelmina van Pruisen

1774-1837

Wilhelmina van Pruisen is de dochter van de Pruisische koning Frederik Willem II. Ze is een nichtje van haar schoonmoeder Wilhelmina van Pruisen, die met Willem V was getrouwd, en daarmee dus een nicht van haar echtgenoot. Als Wilhelmina (‘Mimi’ genoemd) zestien jaar is, trouwt ze met prins Willem. In tegenstelling tot haar schoonmoeder bemoeit ze zich niet met staatszaken.

Enkele jaren na hun huwelijk moeten Willem en Wilhelmina Nederland verlaten, samen met Willem V en zijn gezin. Uiteindelijk gaan ze in Berlijn wonen, bij de familie van Wilhelmina. Als ook Berlijn wordt belegerd door de troepen van Napoleon, moet het gezin vluchten. Hun dochtertje Pauline wordt tijdens de reis ziek en overlijdt. In 1813 keert het gezin terug naar Nederland. Ze wonen afwisselend in Den Haag en Brussel.

Getrouwd met