Stadhouder Willem Frederik

1613-1664 1640-1664

Willem Frederik van Nassau-Dietz is een kleinzoon van Jan van Nassau – Jan ‘de Oude’ genoemd – de broer van Willem van Oranje. Als zijn oudere broer Hendrik Casimir I kinderloos overlijdt, wordt Willem Frederik stadhouder van Friesland. Groningen en Drenthe kiezen voor Frederik Hendrik, die ook stadhouder van de andere provincies is. Frederik Hendrik aast ook op het Friese stadhouderschap. Jarenlang durft Willem Frederik zich niet aan het hof in Den Haag te vertonen vanwege het conflict met Frederik Hendrik.

Ondanks de problemen met Frederik Hendrik wil Willem Frederik graag met één van de dochters van Frederik Hendrik trouwen. Na veel tegenstand van toekomstig schoonmoeder Amalia van Solms trouwt hij met Albertine Agnes. Ze krijgen twee dochters en een zoon. De jongste dochter overlijdt jong. Willem Frederik overlijdt als hij bij het schoonmaken van zijn pistool per ongeluk in z’n eigen kaak schiet.