Stadhouder Hendrik Casimir II

1657-1696 1664-1696

Hendrik Casimir is nog maar zeven jaar oud als zijn vader Willem Frederik overlijdt en hij hem opvolgt als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Zijn moeder Albertine Agnes wordt regentes voor haar zoon.

Naast het stadhouderschap heeft Hendrik Casimir een belangrijke rol in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij kan echter niet goed opschieten met zijn neef en opperbevelhebber, koning-stadhouder Willem III van Oranje.

Hendrik Casimir trouwt met zijn nichtje Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau, een kleindochter van Frederik Hendrik. Ze krijgen negen kinderen; één zoon overlijdt jong. Na zijn overlijden wordt Hendrik Casimir als stadhouder opgevolgd door zijn zoon Johan Willem Friso.