Het erfgoed

De collectie van Paleis Het Loo bestaat uit ruim 160.000 voorwerpen. Deels is dit eigen collectie en er zijn ook bruiklenen. Het gaat om diverse deelcollecties: van schilderijen tot meubelen en van kostuums tot zelfs de planten in de tuin!

Zo is het begonnen ...

De collectie is ontstaan nadat Paleis Het Loo in de jaren ’70 een museum werd. Daarvoor was het een koninklijk paleis. Een groot deel van de inventaris (van het paleis en de dienstgebouwen) werd toen onderdeel van de rijkscollectie. Sindsdien is de collectie aangevuld met nieuwe aanwinsten en bruiklenen van Koninklijke Verzamelingen, Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, museale en particuliere bruikleengevers.

Beeld Willem van Oranje, werkkamer koningin Wilhelmina

De bruikleencollectie van Paleis Het Loo is gedeeltelijk digitaal beschikbaar via websites van partners:

Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

Koninklijke Verzamelingen

Vereniging Rembrandt

Collectie Gelderland

Delfts Aardewerk

Online collectie

Paleis Het Loo is een historisch paleis en hedendaags museum. We belichten het koninklijk verleden en heden vanuit diverse en relevante perspectieven. In paleis en tuin, in de vaste presentatie De Oranjes, in tijdelijke tentoonstellingen en digitaal. De online collectie is binnenkort hier te vinden.

Oranjeboompjes in Delfts aardewerk
Ook een deel van de planten behoort tot de collectie

Samenwerkingen

In het paleis en de stallen zijn langdurige bruiklenen te zien van de Koninklijk Verzamelingen. De Koninklijk Verzamelingen ondersteunt ook bij de voorbereiding van tentoonstellingen en publicaties. Meer informatie: www.koninklijkeverzamelingen.nl.

De collectie van Paleis Het Loo wordt regelmatig uitgebreid met schenkingen, bruiklenen en aankopen. Altijd wordt gekeken of het object binnen de collectie past, inzetbaar is voor vaste en tijdelijke tentoonstellingen of een nuttige aanvulling vormt op de studiecollectie. Er is wel een aantal juridische en administratieve voorwaarden waar we ons als museum aan moeten houden. Daarom hanteert Paleis Het Loo een strikt aannamebeleid voor nieuwe collectiestukken en is het voor medewerkers van het museum helaas niet mogelijk om objecten aan te nemen die door bezoekers worden aangeboden. Dat wil echter niet zeggen dat het museum geen interesse heeft in de objecten die ons worden aangeboden!

Binnenkort vind je hier meer over het aannamebeleid.