Stadhouder Johan Willem Friso

1687-1711 1696-1711

Johan Willem Friso volgt zijn vader Hendrik Casimir II op als stadhouder van Friesland en Groningen. Hij is dan nog minderjarig, dus zijn moeder Henriëtte Amalia is regentes. Koning-stadhouder Willem III is zijn achterneef. Omdat Willem geen kinderen heeft, heeft hij Johan Willem Friso tot zijn erfgenaam benoemd. Net als Willem III stamt Johan Willem Friso af van Willem van Oranje en Frederik Hendrik. Johan Willem Friso’s beide grootmoeders (Albertine Agnes en Henriëtte Catharina) zijn dochters van Frederik Hendrik.

Johan Willem Friso is weliswaar erfgenaam van Willem III, maar de meeste provincies besluiten na Willem III’s overlijden in 1702 geen stadhouder meer te benoemen. Hij blijft alleen stadhouder van Friesland en Groningen. Nog meer tegenslag is dat de titel ‘Prins van Oranje’ die hij heeft geërfd, ook wordt opgeëist door onder andere de koning van Pruisen. Als Johan Willem Friso op 23-jarige leeftijd verdrinkt bij het oversteken van het Hollands Diep, is de kwestie nog steeds niet opgelost.

Johan Willem Friso is getrouwd met Maria Louise van Hessen Kassel. Ze krijgen een dochter en een zoon. Deze zoon wordt zeven weken na Johan Willem Friso's overlijden geboren en is de latere Willem IV.

Meer leren over de Oranjes? bezoek paleis het loo