Stadhouder Willem V

1748-1806 1751-1795

Willem is nog maar drie jaar als zijn vader Willem IV overlijdt. Zijn moeder Anna regeert voor hem als regentes. Als Willem negen jaar is, overlijdt ook Anna en worden zijn grootmoeder Maria Louise en vervolgens zijn oudere zus Carolina regentes. Willem V heeft als stadhouder te maken met grote ontevredenheid in het land. Een steeds grotere groep – de patriotten – vindt dat de stadhouder te veel te zeggen heeft, slechte beslissingen neemt en vooral veel te afwachtend is. In 1787 komt het tot een opstand van de patriotten. De koning van Pruisen, de broer van zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen, stuurt troepen om Willem V aan de macht te houden.

In 1795 wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ingenomen door Franse troepen, gesteund door Nederlandse patriotten die genoeg hebben van het bewind van de stadhouder. Willem V en zijn gezin vluchten naar Engeland en gaan later in Duitsland wonen. Daar overlijdt Willem een paar jaar later. Pas in 1958 wordt zijn kist overgebracht naar de Oranje-grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.

Meer leren over de Oranjes? bezoek paleis het loo