Onderwijs
primair onderwijs - groep 5 en 6

Bij de Oranjes

Maak kennis met de bewoners van Paleis Het Loo en hun koninklijke levens

locatie
Paleis Het Loo
prijs
€ 190,00
duur
90 minuten
leerjaar
groep 5 en 6
Bij de Oranjes - foto Paleis Het Loo

Hoe is het om koning of koningin te zijn? Hoe leven zij? Gaan zij ook naar school? Ontmoet de mensen die vroeger op Paleis Het Loo woonden en voel je voor één dag koninklijk.

Tijdens een interactieve ontdekkingstocht door het paleis maken de leerlingen kennis met de Oranjes die op Paleis Het Loo hebben gewoond en met het hofleven. Door te ruiken, voelen, horen en kijken krijgen zij een goed beeld van het reilen en zeilen van een koninklijk hof.

Dit programma sluit aan bij de methode Venster op Nederland.

Praktische informatie

Dit lesprogramma kost € 190,00 per klas van maximaal 30 leerlingen.

Dit bedrag is inclusief:

 • lesmateriaal

 • begeleiding door een museumdocent

 • entree voor leerlingen en begeleiders

 • uitrijkaarten

 • Leerlingen maken kennis met een aantal bewoners van Paleis Het Loo en hoe de verschillende vorsten op Paleis Het Loo leefden.

 • Leerlingen ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu.

 • Leerlingen maken op actieve wijze kennis met diverse aspecten van het hofleven.

 • Leerlingen ontdekken verschillen tussen een koninklijk leven en hun eigen leven.

21e-eeuwse vaardigheden

 • Probleem oplossen

 • Creatief denken

 • Informatie vaardigheden

 • Samenwerken

 • Communiceren

 • Zelfregulering

 • Kritisch denken

Dit lesprogramma behandelt de kerndoelen 1, 2, 3, 51, 52 en 53.

 • Kerndoel 1, 2, 3: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal.

 • Kerndoel 1, 2, 3: Leerlingen doen verslag aan elkaar en vertellen over wat ze gelezen en gezien hebben.

 • Kerndoel 51: Historische bronnen onderzoeken.

 • Kerndoel 51: Aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren.

 • Kerndoel 52 en 53: Leerlingen bekijken afbeeldingen die de historische verhalen illustreren.

 • Kerndoel 52 en 53: Leerlingen vergelijken een bepaalde situatie in verschillende tijdvakken. Ze werken aan een thema door de geschiedenis heen.

 • Kerndoel 52 en 53: Ze leren over belangrijke personen uit de Nederlandse geschiedenis.

Via e-mail ontvang je een uitgebreide leerkrachthandleiding met verschillende lesmodules waarmee je op school het bezoek aan Paleis Het Loo kunt voorbereiden en afsluiten. Stel uit de modules de les samen die past bij de leerbehoeftes van jouw klas.

Wil je boeken of heb je een vraag?

onderwijs@paleishetloo.nl 055 - 577 24 00