Onderwijs
primair onderwijs - groep 1, 2

Juniorpaleis - kom je ook?

Maak samen met Willem Waf een verhaal over feest, zet samen met de museumdocent plaatjes om in dans en ontdek het Juniorpaleis.

locatie
Paleis Het Loo
prijs
€ 190,00
duur
90 minuten
leerjaar
groep 1, 2

Vertel, dans en ontdek het Juniorpaleis samen het hondje Willem Waf in dit programma over taal en beweging.

Onder leiding van een museumdocent bekijken de leerlingen een vertelplaat met een prent van een dansfeest met Willem Waf. Wat zien ze allemaal? Dit programma nodigt leerlingen uit tot vertellen en meedoen. Natuurlijk is Willem Waf zelf ook aanwezig. Samen met de museumdocent en Willem Waf doen de leerlingen de dansbewegingen na van de vertelplaat en duiken zo in het verhaal van het dansfeest. Ook gaan de leerlingen op ontdekking in het Juniorpaleis waar ze leren wat er allemaal bij komt kijken als je een feest wilt organiseren. Het programma wordt afgesloten met een verkleedfeestje. Dit programma wordt voorafgegaan door een voorbereidende les.

 Thema’s: feest, verhalen, vertellen en dansen.

Praktische informatie

Dit lesprogramma kost € 190,00 per klas van maximaal 30 leerlingen.

Dit bedrag is inclusief;

 • lesmateriaal

 • begeleiding door een museumdocent

 • entree voor leerlingen en begeleiders

 • uitrijkaarten

21e-eeuwse vaardigheden

 • taalverwerving: uitbreiden van de woordenschat

 • leerlingen bewegen op muziek

 • samen een verhaal bedenken

 • samenwerken

burgerschapsonderwijs

 • identiteit

 • diversiteit

 • solidariteit

 • denk- en handelswijzen

Taalverwerving: uitbreiden van de woordenschat

Kerndoel 1:

 • Ze luisteren naar monologen, bijvoorbeeld naar een klasgenoot die een persoonlijk verhaal vertelt of verslag uitbrengt of naar de leraar die een mededeling doet of interactief een verhaal voorleest.

 • Ze luisteren naar elkaar en naar de leraar tijdens gesprekken, bijvoorbeeld in de kleine kring, bij het spelen in hoeken of tijdens ontdekactiviteiten. In deze gesprekken wisselen ze de rol van luisteraar af met die van spreker. Ze laten middels de volgende gedragingen blijken dat ze (proberen te) begrijpen wat er gezegd is:

 • Ze stellen vragen en geven reacties voor tijdens en na het luisteren;

 • Ze geven antwoord op vragen;

 • Ze doen voorspellingen over het vervolg van de tekst;

 • Ze trekken conclusies naar aanleiding van het voorgelezene of vertelde;

 • Ze proberen bij het luisteren gebruik te maken van de context om te begrijpen wat er bedoeld wordt: ze kijken goed naar wat er bijvoorbeeld allemaal op de platen in een prentenboek staat, ze letten op hoe de spreker kijkt, praat en gebaart;

 • Ze spelen of vertellen een verhaal na;

 • Ze volgen (gedrags)aanwijzingen op.

Verwerkingsles

Kerndoel 54:

 • De kinderen maken beeldende werkstukken op basis van zintuiglijke waarnemingen en authentieke ervaringen, bijvoorbeeld een bezoek aan een museum of aan een winkel in de buurt, een verjaardag, een verhaal dat wordt verteld of een gesprek over een kunstwerk.

Via e-mail ontvang je een uitgebreide leerkrachtenhandleiding met verschillende lesmodules waarmee je op school het bezoek aan Paleis Het Loo kunt voorbereiden en afsluiten. Stel uit de modules de les samen die past bij de leerbehoeftes van jouw klas.

Prins Willem Danst

Wil je boeken of heb je een vraag?

onderwijs@paleishetloo.nl 055 - 577 24 00