Onderwijs
primair onderwijs - groep 3 en 4

Wonen in een paleis

Hoe woonden koningen en koninginnen in een paleis? En waar zijn al die kamers voor? Leerlingen ontdekken de verhalen van Paleis Het Loo door te ruiken, te luisteren en te doen.

locatie
in het paleis
prijs
€ 190,00
duur
90 minuten
leerjaar
groep 3 en 4
periode
vanaf 1 september 2024
Wonen in een paleis - foto Marnix Klooster

Hoe woonden koningen en koninginnen vroeger? Wat was het favoriete eten van de koning? En hoe komt dat bed zo rood? Ontdek het op Paleis Het Loo.

Tijdens deze ontdekkingstocht door het paleis kom je door kamers van eeuwen geleden. Met al hun zintuigen leren leerlingen over vroegere koningen en koninginnen, hoe zij leefden en wat zij belangrijk vonden. Als afsluiting leren de leerlingen een echte hofdans.

Praktische informatie

Dit programma kost € 190,00 per klas van maximaal 30 leerlingen.

Dit bedrag is inclusief;

 • lesmateriaal

 • begeleiding door een museumdocent

 • entree voor leerlingen en begeleiders

 • uitrijkaarten

 • Leerlingen krijgen een levendige indruk van hoe koningen en koninginnen leefden op het paleis.

 • Leerlingen ontdekken verschillen tussen een koninklijk leven en hun eigen leven.

 • Leerlingen ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu.

21e-eeuwse vaardigheden:

 • Samenwerken

 • Communiceren

 • Kritisch denken


Deze les sluit aan bij de IPC thema’s;

 • gebouwen

 • huis en thuis

 • andere plaatsen

 • een ander leven

 • wonen

 • bouwen

 • paleis

 • 17e eeuw

 • koning en koningin

 • zomerhuis

 • jachtpaleis

Dit programma behandelt de kerndoelen 1, 2, 3, 51, 52, 53, 54

Kerndoel 1, 2, 3: Mondelinge taal.

 • De leerlingen leren informatie te verwerken uit gesproken taal.

 • De leerlingen doen verslag aan elkaar en vertellen over wat ze gelezen en gezien hebben.

Kerndoel 51:

 • Historische bronnen onderzoeken.

Kerndoel 52, 53:

 • Leerlingen bekijken afbeeldingen die de historische verhalen illustreren.

 • Leerlingen vergelijken een bepaalde situatie in verschillende tijdvakken. Ze werken aan een thema door de geschiedenis heen.

Kerndoel 54:

 • Ze dansen volgens bepaalde vloerpatronen, bijvoorbeeld grote en kleine cirkels, rechte en gebogen lijnen, slingerlijnen.

 • Ze voeren op muziek eenvoudige dansen uit, uit verschillende culturen.

 • Ze dansen in tweetallen of kleine groepjes.

 • Ze met de hele groep dansen ze vrij in de ruimte of in een kring, rij of slinger.

Via e-mail ontvang je een uitgebreide leerkrachthandleiding met verschillende lesmodules waarmee je het bezoek van de museumdocent kunt voorbereiden en afsluiten. Stel uit de modules de les samen die past bij de leerbehoeftes van jouw klas.

Wil je boeken of heb je een vraag?

onderwijs@paleishetloo.nl 055 - 577 24 00