Aannamebeleid collectie

Wil je een object aanbieden aan Paleis Het Loo als schenking, bruikleen of aankoop? Dat kan, lees hieronder hoe dat werkt.

Het komt regelmatig voor dat bezoekers objecten meenemen naar Paleis Het Loo en deze tijdens hun bezoek aanbieden aan onze medewerkers. Onze collega’s mogen deze objecten nooit in ontvangst nemen. Wij volgen altijd onderstaande stappen om zeker te zijn van de eigenaar en herkomst van een object. Voor de beoordeling ervan, hebben wij een aantal gegevens nodig:

 1. Contactgegevens

 2. Een omschrijving en een foto van het object

 3. Een uitleg: waarom is Paleis Het Loo dé plek is om dit object(en) onder te brengen?

 4. Wie is de eigenaar van het object? Hoe is het in je bezit gekomen en wat is de geschiedenis van het object?

 5. Gaat het om een schenking, langdurig bruikleen of verkoop?
  bij bruiklenen: hoe lang is de uitleentermijn en zijn er nog bijzondere voorwaarden?
  bij aankopen: wat is het bedrag? En is de regeling tot schenken met belastingvoordeel bekend?

 6. Inwinnen van informatie: binnen ons museum is veel (kunst)historische expertise beschikbaar op verschillende deelgebieden en wij delen onze kennis graag. Wij kunnen echter geen objecten taxeren en/of voorzien van een certificaat van echtheid. Daarvoor verwijzen wij je graag naar erkende taxateurs.

Wij kunnen niet alle objecten die ons worden aangeboden, opnemen in onze collectie. Mocht het aangeboden voorwerp niet passen binnen ons verwervingsbeleid, dan denken wij graag mee over het vinden van een andere bestemming.

Je kunt het aanbod schriftelijk melden aan:

Paleis Het Loo
Cluster Kennis & Collectie
t.a.v. Anita Homan, registrator
Koninklijk Park 1
7315 JA Apeldoorn
of via e-mail: a.homan@paleishetloo.nl

Belangrijk: stuur geen objecten mee. Paleis Het Loo is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging aan of vermissing van verstuurde voorwerpen.

Delfts aardewerken vaasjes
Schilderijen op de muur
Fontein in de tuin

Onze werkwijze

 1. Na ontvangst van de brief of e-mail met bovenstaande informatie, sturen wij binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

 2. Als het gaat om een informatieverzoek dan wordt de vraag voorgelegd aan de betreffende conservator(en) voor verdere afhandeling. In dat geval wordt in de ontvangstbevestiging gemeld wie de vraag in behandeling neemt en hoeveel tijd hier naar schatting voor nodig is. Kunnen we de vraag niet beantwoorden, dan laten we dat uiteraard ook weten.

 3. Een schenking, bruikleen of aankoop wordt intern getoetst aan ons collectiebeleid en ter beoordeling voorgelegd in een maandelijks overleg.

 4. Als we niet ingaan op het aanbod, ontvang je een toelichting waarom dit is besloten.

 5. Als er wordt besloten het object wel op te nemen, nemen wij contact op om de eventuele voorwaarden en een moment van overdracht te bespreken. Een referentienummer voor verdere correspondentie over de overdracht van het object aan ons museum wordt dan toegezonden.