Verhalen

Het paleis door de eeuwen heen

5 minuten
Paleis Het Loo - tuinzijde

Hoe het begon

In 1684 kochten stadhouder Willem III en prinses Mary een klein kasteel: Het Oude Loo. Ernaast liet het jonge echtpaar een nieuw zomerverblijf bouwen: Paleis Het Loo. Dit was een perfecte locatie. Het nieuwe paleis lag op een zeer laag punt midden op de Veluwe, een uitgebreid jachtgebied. De ideale plek voor een paleistuin: het water voor de bloemen en fonteinen stroomde uit hoger gelegen bronnen, kilometers verderop, naar de tuin.

Koning en koningin

Willem en Mary werden in 1689 koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland. Ze lieten Paleis Het Loo daarom flink groter maken. Van een bescheiden zomerverblijf tot een vorstelijk paleis. Omdat één van de vorsten in het land moest blijven waar ze regeerden, bleef Mary in Engeland. Ze zou haar geliefde paleis nooit meer terugzien. Ze stierf op 32-jarige leeftijd.

Plunderen en pleisteren

Ook na Willem en Mary bleef Het Loo het zomerpaleis van de Oranjes. Met in 1795 een dieptepunt: het Franse leger viel Nederland binnen en stadhouder Willem V en zijn familie sloegen op de vlucht. De Franse soldaten plunderden het paleis. Vanaf 1806 was Paleis Het Loo bewoond door Lodewijk Napoleon, die door zijn broer Napoleon Bonaparte tot koning van Holland was aangesteld. Lodewijk Napoleon liet het uiterlijk van het paleis ingrijpend veranderen: het paleis werd grijs-wit gepleisterd. Ook wel 'Het Witte Loo’ genoemd. Over de 17e eeuwse baroktuinen liet hij een landschapspark in romantische stijl aanleggen.

Het witte Loo | Paleis Het Loo
Het paleis met witte pleisterlaag, 'Het witte Loo'.

Lievelingsplek

De koningen Willem I en Willem III waren graag op Paleis Het Loo, ver weg van de drukte in Den Haag. Voor Wilhelmina was Het Loo heel speciaal: als kind, koningin en oud-koningin was ze het allerliefst op haar zomerpaleis.

In 1977 vertrokken de laatste bewoners, prinses Margriet en haar gezin. Paleis Het Loo werd in 1984 een museum. In de jaren daarvoor werd het paleis gerestaureerd. De witte pleisterlaag werd weggehaald. De bakstenen buitenkant was weer zichtbaar, net zoals in de 17e eeuw. Ook tijdens de laatste verbouwing, vanaf 2018 tot en met april 2022 was het doel om het paleis nog verder terug te brengen naar hoe het in de 17e eeuw was. Ben je benieuwd naar wat er allemaal is gebeurd? Lees dan ook 'Een vernieuwd museum'.

Het paleis anno nu.