Organisatie

Directie en Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Paleis Het Loo
De Raad van Toezicht en directie van Paleis Het Loo.

Raad van Toezicht

  • Gerdi Verbeet, voorzitter, voormalig voorzitter Tweede Kamer

  • Marc Damen, directeur Nationale Vereniging de Zonnebloem

  • Martine Bijkerk, juridisch adviseur Bijkerk|Aarts

  • Mardjan Seighali, directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

  • Robert Swaak, CEO ABN AMRO Bank N.V.

  • Ahmet Polat, fotograaf en directeur van Stichting Studio Polat (niet op foto)

  • Kees Vendrik, hoofdeconoom Triodos Bank

Adviseur Raad van Toezicht

  • Claudia Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen

Pien Harms, zakelijk directeur
Michel van Maarseveen, algemeen directeur

Zakelijk directeur

Pien Harms is vanaf augustus 2012 zakelijk adjunct-directeur van Paleis Het Loo en is sinds februari 2020 zakelijk directeur en bestuurder van dit museum. Zij studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2004 is zij werkzaam in de museumwereld: Groninger Museum (Diaghilev Festival), Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het (virtuele) Nationaal Historisch Museum en vervolgens Paleis Het Loo.

Algemeen directeur

Michel van Maarseveen is sinds 2012 algemeen directeur van Paleis Het Loo. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden met als bijvak kunstgeschiedenis. Na zijn afstuderen was hij conservator Oranjegeschiedenis bij Museum Het Prinsenhof in Delft en vervolgens directeur van het Haags Historisch Museum en Museum De Gevangenpoort in Den Haag. Tussen 2002 en 2012 gaf hij als directeur leiding aan het Drents Museum in Assen en realiseerde hij de bouw van een omvangrijke ondergrondse museumvleugel, een nieuw depot en grote internationale tentoonstellingen waaronder het ‘Terracotta Leger van Xian’.

Belangrijkste nevenfuncties

Directeur-bestuurder PHL Commerce B.V.
Voorzitter (2021) en lid CAO-delegatie de Museumvereniging
Lid Raad van Toezicht Nederlandse Portretprijs

Directeur-bestuurder PHL Commerce B.V.
Lid stuurgroep Collectie Centrum Nederland
Lid stuurgroep Koninklijke Veluwe 2022
Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt
Lid Raad van Advies van VisitVeluwe
Lid Raad van Advies project Prinsenhof
Lid Veluwse Attracties Overleg (DVA)
Adviseur Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directie is een taak van de Raad van Toezicht. Het beloningsbeleid van het personeel is gebaseerd op de CAO van de Museumvereniging.