Organisatie

Diversiteit en inclusie

Iedere bezoeker moet zich welkom en zelfs thuis voelen op Paleis Het Loo. Die verantwoordelijkheid voelen we als museum.

We willen een plek zijn die bijdraagt aan verscheidenheid van blikken, meningen en ideeën. Een museum dat toegankelijk is voor iedereen, niet alleen fysiek maar ook inhoudelijk, sociaal en cultureel. Paleis Het Loo is zich ervan bewust dat er nog veel werk te doen is om een museum te worden voor iedereen. Daar doen we ons best voor!

"Musea staan voor de opgave om diversiteit en inclusie zowel beleidsmatig vast te leggen als concreet uit te voeren. Mijn ervaring en inzichten op die gebieden helpen daarbij. En als je werkelijk resultaten wilt boeken, dan moet je mensen met verschillende achtergronden een plek geven in een Raad van Toezicht, directie en management èn personeelsbestand.”

—Mardjan Seighali – Lid Raad van Toezicht

Plan van aanpak

Paleis Het Loo onderschrijft en handelt conform de Code Culturele Diversiteit & Inclusie. Daarvoor werken wij aan een plan van aanpak op basis van de vier p's: personeel, programma, publiek, en partners.

Personeel
Het selectie-en wervingsproces - inclusief dat van toezichthouders - heeft als uitgangspunt 'gelijke kansen en gelijke behandeling'. werken bij

Programma
Per onderwerp wordt bekeken welk perspectief (of welke perspectieven) zich het beste voor het programma leent. We schrijven onze object- en zaalteksten, omschrijvingen, informatie, audioverhalen en rondleidingen begrijpelijk, waardenvrij, meerstemmig, altijd tweetalig en bij voorkeur meertalig.

Publiek
We streven ernaar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van verschillende bezoekers.

Partners
Paleis Het Loo werkt samen met partners die vernieuwingen en diversiteit in de programmering kunnen bewerkstelligen.