Steun ons

Schenken en nalaten

Paleis Het Loo bestaat al ruim 300 jaar. Dit bijzondere erfgoed willen we ook voor de volgende generaties bewaren. Een schenking of nalatenschap helpt ons daarbij.

Paleis Het Loo - cascade

Geef inspiratie door

Extra financiële steun is voor Paleis Het Loo onmisbaar. Met een schenking of nalatenschap help je ons om huidige en toekomstige generaties te inspireren met tentoonstellingen, educatieve programma’s en verhalen. Dit kan met een eenmalige schenking, een periodieke schenking of door Paleis Het Loo op te nemen in jouw testament.

Met een eenmalige donatie maak je een project mogelijk.

Alle donaties helpen ons verder. Iedere schenking, groot of klein, is van harte welkom!

Liever zelf overboeken? Gebruik de volgende gegevens:
IBAN: NL07INGB0002307136
Ten name van Museum Paleis Het Loo
Onder vermelding van 'Donatie Paleis Het Loo'
BIC/Swiftcode: RABO NL2U

Het is mogelijk periodiek te schenken met een overeenkomst vanaf € 250,- per jaar voor de duur van minimaal vijf jaar.

Overeenkomst

Een periodieke schenking met een schenkingsovereenkomst aan een culturele ANBI zoals Paleis Het Loo biedt het grootste fiscale voordeel en is volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Lees meer onder Belastingvoordelen Schenken.

Door Paleis Het Loo in je testament te begunstigen met een bepaald bedrag of als mede-erfgenaam, help je mee toekomstige generaties te blijven inspireren. We willen je graag betrekken bij onze activiteiten en toekomstplannen.

Paleis Het Loo kan door het testament begunstigd worden met:

Een legaat

Een vastgelegd bedrag in het testament komt na overlijden ten goede aan Paleis Het Loo.

Een erfstelling

Paleis Het Loo wordt in het testament benoemd tot één van de erfgenamen.

Voor bedragen vanaf € 50.000,- kan een 'fonds op naam' opgericht worden. De naam van de schenker wordt verbonden aan het fonds.

Door Paleis Het Loo op te nemen in ons testament, voelen we ons vandaag nog meer betrokken en blijven we ook na ons overlijden deel uitmaken van dit waardevolle historische erfgoed.

—Marion en Maarten Kwakkenbos

Meer informatie

Annemarie Dalenoord
E-mail: a.dalenoord@paleishetloo.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 55 577 24 00

Culturele ANBI

Paleis Het Loo is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft zowel voor de gever als voor Paleis Het Loo voordelen: de gift is namelijk geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ook hoeft Paleis Het Loo over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Ieder bedrag dat geschonken of nagelaten wordt, kunnen wij daardoor volledig inzetten voor onze bijzondere projecten en het behoud van de collectie.

Lees meer over de actuele voorwaarden van de Belastingdienst voor schenken of nalaten aan een culturele ANBI.

Adres

Koninklijk Park 1
7315 JA APELDOORN

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 802884374

Meer informatie

ik wil graag meer weten.

Hartelijk dank voor invullen van het formulier. We komen snel bij je terug met de gevraagde informatie.